Ingvor Gustafson”Konstljus med sidenlyster handstöpta enligt gamla traditioner.”


Ljuskronorna är resultat av experimentlusta, noggrannhet och tålamod.

De består enbart av vekar och ljusmassa och är stabila tack vare många knutpunkter.


Kontaktuppgifter

Hylltenaljus

Hyltena gård

Jönköping


0707-95 35 31


gia.g@telia.com


KOiJ Konsthantverk | Smedjegatan 22 | 553 20 Jönköping | 036-12 18 94 | info@koij.se